Vyhledat událost

Dílo Jana Amose Komenského opět ožije!

Dílo Jana Amose Komenského opět ožije!

Scénické oratorium Jarmily Bekové v provedení sólistů z Městského divadla Brno, symfonického orchestru a pěveckého sboru Chermon chystá představení inspirované jedním z vrcholných děl barokní literatury "Labyrint světa a ráj srdce".

 

Jan Amos Komeský do dějin vstoupil jako významný myslitel, filozof, teolog a zejména pedagog. Byl to muž mnoha zájmů – zajímal se o filozofii v mnoha oborech, od pohybů astronomických těles, po duševní moudro. Narodil se 28. března 1592. Byl nejmladší z pěti dětí Martina Komenského a jeho ženy Anny. Na otázku, kde se narodil, jednoznačná odpověď doposud neexistuje. Některé materiály mluví pro Uherský Brod, jiné pro Nivnici. Komňa je místem, které dalo rodině původ a jméno.

Jeho nejznámější a nejčtenější filozofickou prací je Labyrint světa a ráj srdce. V době, kdy psal toto dílo, byl Komenský v Čechách pronásledován pro svou víru a navíc přišel o ženu a děti. Následná emigrace mu ale paradoxně pomohla ke světové slávě.

 

Věděli jste, že...

První rukopis vznikl již v roce 1623? Autor Jan Amos Komenský se opakovaně ke knize vracel a doplňoval ji. Za pobytu v polském Lešně připsal kapitoly 28–35 a několik dalších odstavců. Tyto pasáže se objevily v prvním vydání knihy, k němuž došlo roku 1631. Pro druhé vydání z roku 1663 autor rozšířil 9. kapitolu o líčení plavby na moři, inspirované jeho cestou do Anglie. V díle lze najít i další motivy z Komenského života.

Příběh je o poutníkovi procházejícím světem se dvěma zrádnými průvodci (Všezvěd a Mámení). Všezvěd mu hodí na hlavu uzdu, aby chodil pouze tam, kam je mu dovoleno. Mámení mu nasadí růžové brýle, záruku, že se mu vše bude zdát dokonalé. Brýle má však nasazené špatně, vidí tedy kromě iluze i skutečnost. Průvodci ho tedy odvedou na hrad královny Moudrosti, u níž očekává pochopení a nalezení smyslu života. Opak je pravdou a Moudrost je odhalena jako Marnost. V tu chvíli má Poutník pocit, že na světě nic nemá smysl. Poutník pak poznává, že štěstí musí hledat nikoliv ve vnějším světě, ale uvnitř v srdci.

 

Nechte se vtáhnout do děje...

A to na představení Scénického oratoria, které vás provede labyrintem hudebních stylů a žánrů! Hudebně scénické provedení Labyrintu je v letošním roce jediným projektem u příležitosti k 350. výročí úmrtí Učitele národů. Představení je spojené s anketou Zlatý Ámos (nejoblíbenější učitel roku), která má letos rekordní počet přihlášených, a to 100 učitelů z celé republiky! Autorkou představení je olomoucká středoškolská učitelka Jarmila Beková, která zároveň v představení účinkuje.

Neváhejte s sebou vzít celou rodinu, díky modernímu pojetí a jazyku je představení vhodné pro všechny věkové kategorie. Vyrazit na tento jedineční kulturní zážitek můžete v březnu, a to do Brna, Olomouce, Ostravy nebo Prahy.

Kultury není nikdy dost! :)